Palvelukoti RantakartanoPäivätoimipiste MyötätuuliPalvelutalo Ulrikakoti, Loviisa

Yrityksen perustajan tervehdys

Kaarina Liljeström: Tervetuloa!

Palvelukoti Rantakartano Oy on perheyritys, jonka perustin vuonna 1995. Siihen aikaan muistisairaille vanhuksille ei ollut juurikaan erillisiä hoitokoteja tai osastoja esimerkiksi sairaaloissa.

Ennen oman yrityksen perustamista näin työssäni sairaalassa, miten muistisairaat vanhukset olivat isoilla osastoilla aivan eksyksissä. He olivat täysin väärässä ympäristössä, sillä he eivät tarvinneet sairaalahoitoa, vaan sallivan ympäristön, jossa heistä pidetään huolta. Yritin muuttaa hoitokäytäntöjä ja hoitokulttuuria työpaikallani, mutta koska se ei onnistunut, päätin perustaa oman hoitokodin: pienen ja kodinomaisen – sellaisen, missä asukkaat voivat osallistua yhteisiin askareisiin.

Palvelukoti Rantakartano aloitti toimintansa Puotilassa, Rantakartanontiellä tammikuussa 1996. Koska olin nähnyt sairaalassa työskennellessäni, miten muistamattomien vanhusten päivät olivat täynnä kieltoja ja estelyä, oli johtavana ajatuksenani Rantakartanon toiminnassa sallivuus ja kieltojen minimoiminen. Käytännössä se tarkoitti sitä, että asukkaille pyrittiin järjestämään mielekästä tekemistä ottamalla heidät mukaan sellaisiin kodin tehtäviin, jotka olivat heille tuttuja jo heidän nuoruudestaan asti.

Yrityksen perustamisesta on kulunut jo kaksikymmentä vuotta. Tänä aikana olen perustanut hoivakodin myös Loviisaan (v. 2004) ja vanhusten päivätoimintapaikkoja Helsinkiin (v. 2011–2015). Vaikka toiminta on laajentunut, toimintamme tavoitteet ovat edelleen samat kuin yritystä perustaessani. Hyvänä apuna tavoitteiden toteuttamisessa ovat olleet muutamat hoitajat, jotka ovat olleet lähes alusta alkaen yrityksen toiminnassa mukana. He pitävät osaltaan toiminta-ajatusta yllä ja siirtävät mallia eteenpäin myös uusille hoitajille.

Jokaisella asukkaallamme ja päivätoiminnan asiakkaallamme on oikeus olla sellainen kuin on. Jokainen on arvokas omana itsenään. Palvelukoti Rantakartano Oy:n hoitajat ovat toimipisteissään asukkaitamme ja asiakkaitamme varten. Heidän hyvä mielensä ja hyvä olonsa ovat koko yrityksemme henkilökunnan tavoitteena.

Kaarina Liljeström

© Palvelukoti Rantakartano Oy 2016